Roņu Aplis - jauna vienas dienas regate sportiskā stilā. Šī regate ir ieviesta, lai būtu sportikais un garo distanču balanss LAT LYS kausa izcīņā. Roņu Aplis šogad notiks 4. augustā Roņu salas rajonā. Visa regate sastāvēs no četriem startiem pretvēja/pavēja distancē. Pirmie divi starti tiks ieskaitīti arī kā divi posmi Roņu Pirts Regatei. Tādā veidā tiks saglabāts sportiskais un garo distanču balanss Roņu Pirts regatē un izveidota jauna regate, lai noteiktu labāko sportisko jahtu.

Reģistrācija Roņu Aplim būs vienlaicīgi ar reģistrāciju Roņu Pirts regatei un dalības maksa arī būs viena abām regatēm. Tām jahtām, kuras nepiedalīsies Roņu Pirts regatē, bet vēlēsies piedalīties tikai Roņu Aplī, reģistrācija notiks sestdienas rītā Roņu salas ostā.

Free Website Created & Hosted by Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website