Roņu Pirts Regate

Brauciens Nr 1
Brauciens Nr 4
Brauciens Nr 2
Kopvērtējums
Brauciens Nr 3

Roņu Aplis - jauna vienas dienas regate sportiskā stilā. Šī regate ir ieviesta, lai būtu sportikais un garo distanču balanss LAT LYS kausa izcīņā. Roņu Aplis šogad notiks 4. augustā Roņu salas rajonā. Visa regate sastāvēs no četriem startiem pretvēja/pavēja distancē. Pirmie divi starti tiks ieskaitīti arī kā divi posmi Roņu Pirts Regatei. Tādā veidā tiks saglabāts sportiskais un garo distanču balanss Roņu Pirts regatē un izveidota jauna regate, lai noteiktu labāko sportisko jahtu.

Reģistrācija Roņu Aplim būs vienlaicīgi ar reģistrāciju Roņu Pirts regatei un dalības maksa arī būs viena abām regatēm. Tām jahtām, kuras nepiedalīsies Roņu Pirts regatē, bet vēlēsies piedalīties tikai Roņu Aplī, reģistrācija notiks sestdienas rītā Roņu salas ostā.

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website